^
Szalkai József Lepkészeti egyesület
Főoldalon » NAPPALI LEPKÉK (DIURNA) » Nymphalidae » Nymphalinae » Euphydryas maturna


Euphydryas maturna

(Linnaeus, 1758) - díszes tarkalepke

Alapadatok

Repülési idő:
Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
Méret 45-50mm
Tápnövény: Fraxinus excelsior, F. angustifolia, F. ornus, Ligustrum vulgare, Veronica hederifolia
Természetvédelmi státusz:   Védett faj
Az NBMR Programban szereplő faj
NATURA 2000-es faj
A Vörös Könyvben szereplő faj
A Berni Egyezmény hatálya alá tartozó faj
Pénzben kifejezett értéke: 50 000 Ft
Hasonló faj(ok): Nincs hasonló faj.
Faj leírása:

Délnyugat-szibériai faunaelem, nemorális (ligeterdei) faj. Euroszibériai elterjedésű faj, ám korábbi európai és nyugat-ázsiai élőhelyéről rohamosan szorul vissza, jelenleg Európa-szerte a kipusztulás által fenyegetett fajként tartják számon. A lepkefaj a természetközeli erdőszegélyek és a hagyományos gazdálkodás révén kialakult laza erdőstruktúrák lakója. Kipusztulásáért, állományainak regressziójáért részben a ligeterdők kiirtása vagy intenzív erdőgazdasággá való átalakítása, részben a megfelelő élőhelyek felszámolása a felelős. Magyarországon is hasonló a helyzet, hiszen a karsztbokorerdei ökotípus mindenütt a kipusztulás szélére került; szerencsére a sík vidéki keményfa-ligeterdőkre jellemző, folyóvölgyi alakja hazánkban még nagy, stabil populációkat alkot (Szatmár-Beregi sík, Körös-vidék, Nyírség). Sajátos, bonyolult fejlődési ciklusú faj, amely miatt védelme csak élőhelyeinek területi védelmével oldható meg. Az imágó májusban repül, erdőszegélyekben, erdei utakon figyelhető meg. A nőstény vagy a közönséges fagyalra (Ligustrum vulgare) vagy pedig a magyar körisre (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica) petézik. A hernyó ezeken társasan, szövedékben, ún. hernyófészekben kezd el táplálkozni a nyár elején (a hernyófészket kisebb gyakorlattal könnyen észrevehetünk az élőhelyén). A nyár melegebb időszakára már a nedves gyepszintbe húzódik el a hernyó, itt áttelel, majd kora tavasszal apró lágyszárúakat (főleg Veronica-féléket) fogyaszt, végül fák törzsén bábozódik. A Tiszántúlon szórványosan elterjedt, egyes élőhelyein (pl. Bocskaikerttől nyugatra lévő gyöngyvirágos tölgyesben), időnként hatalmas egyedszámban léphet fel. A Nyírség nagyobb kiterjedésű nedvesebb keményfa-ligeterdeiben, üdébb kocsányos tölgyeseiben gyakori. VÉDETT. A faj egyedeinek pénzben kifejezett értéke: 50 000 Ft. Natura 2000-es faj, az élőhelyvédelmi irányelv II. és IV. függelékében található (közösségi jelentőségű állatfaj). A Berni-egyezmény hatálya alá tartozik (II. függelék). A Vörös Könyvben potenciálisan veszélyeztetett fajként szerepel. A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer minimális programjába ajánlott.

Szakirodalom
Magyar nyelvű publikációk
Huber A., Ilonczai Z., Schmotzer A.: A díszes tarkalepke kálváriája
Idegen nyelvű publikációk

Képek

Természetfotó Imágó Pete Lárva Báb Tápnövény Élőhely Egyéb
Természetfotó
Imágó
Pete
Báb

Videók