^
Szalkai József Lepkészeti egyesület
Főoldalon » ÉJJELI LEPKÉK (HETEROCERA) » Geometridae » Ennominae » Charissa variegata


Charissa variegata

(Duponchel, 1830) - tarka sziklaaraszoló

Alapadatok

Repülési idő:
Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
Méret 21-27 mm
Tápnövény: kövi fodorka (Asplenium ruta-muraria)
Természetvédelmi státusz:   Védett faj
A Vörös Könyvben szereplő faj
Pénzben kifejezett értéke: 50 000 Ft
Faj leírása:

Holomediterrán-iráni faj, Közép-Európa déli részén, Dél- és Nyugat-Európában, Kisázsiában és a Közel-Keleten elterjedt. Hazánkban kizárólag a Budai-hegységben él (Gellérthegy, Csíki-hegyek, Odvas-hegy). Élőhelyei mészkő- és dolomitsziklák, pionírgyepek, továbbá erősen nyílt sziklagyepek. Imágói a nappali órákban az üregek, kisebb barlangok falán, árnyékos sziklafalakon találhatók. Hernyója főleg kövi fodorkán (Asplenium ruta-muraria) él, de fogságban a legkülönfélébb növényeket is elfogadja. Első nemzedéke május-júniusban, a második nemzedéke július-szeptemberben repül.

A kifejlett egyedek fonákjának rajzolata sötét foltokból áll. Feje és tora szürke, potroha sárga, széles szürke gyűrűkkel, farpamacsa vörhenyes. A hímek szárnya felül az élénk okkersárga és a melegszürke váltakozása folytán igen élénk. Az okkersárga szín elsősorban a külső harántsáv belső oldalán és a szegélytérben jelenik meg, míg a szürke szín a szegélytérre jellemző. A középtér jobban, míg a szárny többi része kevésbé szürke vonalkákkal behintett. A belső harántsáv hiányzik, a külsőt – az okkersárga sávon kívül – pontsor jelzi. Fonákja sárgásfehér, a szegélytérben nagy, szabálytalan alakú sötétszürke foltok vannak. Rojtja közepesen hosszú, sárga. A nőstények szárnyán a szürke szín nagyobb területet foglal el, mint a hímekén, és a fonák sötétszürke rajzolata is kiterjedtebb és sötétebb. A második nemzedék példányai halványabb színűek, mint az első nemzedéké.

Közép-Európa déli részén, Dél- és Nyugat-Európában, Kisázsiában és a Közel-Keleten elterjedt faj. A magyarországi populációk okkersárga színe erő­sebb, mint a törzsalak esetében, s inkább szürke, mint kékes árnyalatúak, a belső harántsáv pedig hiányzik, míg a törzsalakon a tőteret erőteljes okkersárga sáv határolja. A hím ivarszervek felépítésében is mutatkozik különbség; mindez arra utal, hogy hazánkban a fajt önálló földrajzi alfaj képviseli. Kizárólag a Budai-hegységben él (Gellérthegy, Csíki-hegyek, Odvas-hegy), imágói a nappali órákban az üregek, kisebb barlangok falán, árnyékos sziklafalakon találhatók. 1. nemze­déke V—VI-ban, a 2. VII—IX-ben repül. Hernyója sárgásszürke, hátán sötét­szürke foltok vannak. Főleg az Asplenium ruta murarian él, de fogságban a legkü• lönf616bb növényeket is elfogadja. Áttelel. [Vojnits,1980]

Képek

Természetfotó Imágó Pete Lárva Báb Tápnövény Élőhely Egyéb
Természetfotó